header
index courses
Untitled Document

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี

เรื่อง รับสมัครงาน 4 อัตรา

ครูแผนกไฟฟ้า 2 อัตรา (ด่วนมาก)

ครูสังคมศึกษา 1 อัตรา

ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เพศ ชาย/หญิง
หากเป็นชายต้องได้รับการยกเว้นการเป็นทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
หากมีใบประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ

คุณนิสารัตน์ แก้วอ่อนดี
หรือมาสมัครด้วยตนเอง เวลาทำการ 8.00 - 16.00 น.
โทร : 02-453-0800
แฟกซ์ : 02-453-0877
Email : job_tit@tit.ac.th
footer
Untitled Document